(Update) Măsuri financiare pentru Freelanceri – Ioana Arsenie, Strateg Financiar

Am urmărit în ultima perioadă o serie de măsuri de susținere a economiei în perioada stării de urgență declanșată de pandemie. 

Firmele sunt susținute prin decontarea salariilor angajaților aflați în șomaj tehnic dacă încetează total sau parțial activitatea. 

Însă cu freelancerii cum rămâne? 🙂 Ne ajută cu informații Ioana Arsenie, Strateg Financiar @ Trusted Advisor Ioana Arsenie.

Pasaj din noutățile legislative: 

Alți profesioniști (cei care exploatează o întreprindere conform art. 3 din Codul Civil – profesioniști/freelanceri) care întrerup activitatea pe perioada stării de urgență, beneficiază de la bugetul de stat, în baza declarației pe propria raspundere, de o indemnizație de 75% din salariul mediu brut prevăzut in Legea bugetului asigurărilor sociale de stat, în valoare de 5429 ron.

Prevederea se aplică și pentru persoanele fizice care obtin venituri exclusiv din drepturi de autor cf Lg 8/1996.

Plata indemnizatiei se realizează de catre Agențiile pentru Plăți si Inspecție Socială teritoriale, pe baza unui e-mail care sa conțină o cerere însoțită de copia CI și o declarație pe propria răspundere.

Clarificări din partea Ioanei Arsenie, Strateg Financiar: 
  • Noul cadru precizează că indemnizația este acordată în situatia întreruperii activității, pe perioada stării de urgență.
  • Astfel, din suma de 4072 ron (75%*5429 ron) se plătesc contribuțiile de asigurări sociale și asigurări sociale de sănătate și impozit, astfel încât suma netă este de 2239 ron.
  • Ordonanța precizează ca va urma un ordin pentru clarificarea modului de calcul, declarare și plată, care poate ajusta suma prezentată mai sus.
  • Plata indemnizației se va face cel târziu în data de 20 aprilie.

Cine este considerat profesionist/freelancer?

Conform art 3 din Codul Civil, sunt considerați profesioniști toți cei care exploatează o întreprindere – adică exercită sistematic, de către una ori mai multe persoane, a unei activiăți organizate ce constă în producerea, administrarea sau înstrăinarea de bunuri ori în prestarea de servicii, indiferent dacă are ori nu un scop lucrativ.

Pentru mai multe detalii, vă invit să citiți Trusted Info – Noutăți legislative 21 martie, actualizate în data de 31 martie – măsuri pentru situatia de urgență disponibile aici.

Sursa: OUG 30/2020 publicată în Monitorul Oficial 231/21.3.2020 si OUG 32/2020 publicată în Monitorul Oficial 260/30.3.2020


Contact IOANA Arsenie